Viessman Vitomax 300-LT

Vitomax 300 jest wiodącym w tym zakresie mocy – niskotemperaturowym kotłem trójciągowym z wielowarstowymi konwekcyjnymi powierzchniami grzewczymi z rur Duplex i niskim obciążeniem komory spalania. Cechują go zarówno wysoka sprawność znormalizowana i niska emisja substancji szkodliwych, jak i wysoka dogodność konserwacji. Vitomax 300 jest niskotemperaturowym kotłem grzewczym olejowym/gazowym dla dopuszczalnych temperatur zasilania do 100°C, do pracy z płynnie obniżaną temperaturą wody kotłowej, na dopuszczalne nadciśnienie robocze 6 bar, - typ M343. Znamionowa moc cieplna: 1860 do 5900 kW

Jako autoryzowany serwisant i instalator zdecydowanie mogę polecić kocioł. Kluczem do długiej i bezawaryjnej pracy jest oczywiście dbanie o urządzenie poprzez zlecanie Viessman corocznych przeglądów technicznych oraz wyregulowanie urządzenia przy pierwszym uruchomieniu.

Elter-Gaz

Ceneo.pl

Dzięki rurom duplex możliwe są zatem bardzo niskie temperatury na powrocie (38°C przy eksploatacji olejowej, 45°C przy eksploatacji gazowej).Standardowo wysoką sprawność znormalizowaną można dodatkowo zwiększyć, uzupełniając system o wymiennik ciepła spaliny/woda Vitotrans 300. Niskie emisje substancji szkodliwych charakteryzują ten kocioł grzewczy w równym stopniu jak łatwość konserwacji. Obok doskonałej techniki docenione zostało także wzornictwo kotła wodnego wysokotemperaturowego: w 2014 roku została mu przyznana złota nagroda German Design Award.

 • Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i długa żywotność dzięki wielowarstowym konwekcyjnym powierzchniom grzewczymi z rur Duplex.
 • Oszczędny w zużyciu energii dzięki płynnie obniżanej temperaturze wody kotłowej.
 • Sprawność znormalizowana: 95%. Zwiększenie sprawności znormalizowanej nawet do 10% przez przyłączenie ekonomizera kondensacyjnego Vitotrans 333 ze stali szlachetnej.
 • Niskie minimalne temperatury powrotu: 38°C przy opalaniu olejem, 45°C przy opalaniu gazem.
 • Nieznaczne straty wypromieniowania dzięki wielowarstwowej izolacji cieplnej grubości 120 mm i chłodzonej wodą ścianie przedniej. Izolowany cieplnie jest również czopuch kotła.
 • Kocioł trzyciągowy o niskim obciążeniu komory spalania (Ł 1,2 MW/m3) – dzięki temu spalanie niskoemisyjne z niskimi emisjami tlenków azotu.
 • Znak bezpieczeństwa EWG wg europejskiej dyrektywy dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG.
 • Brak wymogu minimalnego przepływu wody grzejnej – obszerny płaszcz wodny i duża pojemność wodna zapewniają dobre warunki samoczynnej cyrkulacji wewnętrznej i dobrego przekazywania ciepła – uproszczenie układu hydraulicznego kotła.
 • Niskie opory przepływu spalin dzięki konwekcyjnej powierzchni grzewczej z rur płomieniówkowych o dużej średnicy.
 • Wysoka dogodność serwisu dzięki chłodzonym wodą przewałom bez wymurówki i dużym drzwiom wyczystkowym
 • Wysuwny wózek palnika w zakresie dostawy ułatwia prace konserwacyjne i regulacyjne przy palniku.
 • Przystosowany do chodzenia pomost górny w zakresie dostawy – ułatwia montaż i konserwację i chroni izolację kotła przed uszkodzeniami.

Ekonomiczna i bezpieczna eksploatacja instalacji grzewczej dzięki zdolnemu do komunikowania się cyfrowemu systemowi regulacji Vitotronic. Konfigurowalny dla każdych potrzeb, realizuje wszystkie znane strategie regulacji i przypadki zastosowań.

Vitomax 300-LT nie stawia wymagań w zakresie minimalnego strumienia objętościowego wody grzewczej. Obszerny płaszcz wodny i duża pojemność umożliwiają dobrą cyrkulację własną i bezpieczne odprowadzanie ciepła. Nie jest wymagane zastosowanie dodatkowych pomp kotła, co znacząco upraszcza podłączenie hydrauliczne. Gotowe wyposażenie do zabezpieczenia przy temperaturze 110°C i 120°C redukuje nakład projektowy i obniża koszty.

Standardowa magistrala komunikacyjna LON umożliwia kompletne włączenie instalacji grzewczej w system automatyki budynku. Możliwość zdalnego monitorowania poprzez Internet z modułami komunikacyjnymi Vitocom i Vitodata. Możliwość integracji w szafce sterowniczej Vitocontrol.