Technika Grzewcza

Systemy solarne

Największy udział w tym zakresie maja kolektory słoneczne. Ich zadaniem jest skupienie na swojej powierzchni jak najwięcej promieniowania słonecznego widzialnego, podczerwonego jak i ultrafioletowego. Promieniowania te są pochłaniane przez specjalne powierzchnie absorpcyjne i zamieniane w ciepło, a następnie przekazywane za pośrednictwem czynnika grzewczego do układu solarnego. Tam ciepło jest magazynowane na potrzeby użytkownika w zbiornikach na ciepłą wodę użytkową lub w buforach, a w czasie zapotrzebowania oddawane jest do układu. Można wyróżnic dwa podstawowe typy kolektorów słonecznych:

  • Kolektory płaskie - powierzchnia absorpcyjna ma kształt płaskiej płyty o układzie pionowym lub poziomym. Do prawidłowego funkcjonowania takich kolektorów wymagany jest odpowiedni ich montaż, tzn. pod odpowiednim katem i w określonym kierunku (ze względu na strony świata).
  • Kolektory rurowe (często nazywane również kolektorami próżniowymi) – wykonane są z pojedynczych szklanych rur, w których w próżni umieszczone są specjalne płyty absorpcyjne, skupiające nie tylko promieniowanie padające bezpośrednio na nie, ale również promieniowanie odbite od innych przeszkód czy promieniowanie rozproszone.

Wzrost zaainteresowania w latach 2010 - 2018:

Polska

45%

Niemcy

64%

Wielka Brytania

71%

Świat

50%

 

Doświadczenie i profesjonalizm to podstawowe wartości wyróżniające firmę CIEPBUD. Jako wykonawca instalacji jesteśmy obecni na rynku od 1996 roku.

Formularz kontaktowy

Kontakt

UL. MIKOŁOWSKA 166, 43-100 TYCHY
(32) 780 08 00
(32) 780 09 00