Viessman Vitomax 200-HW

Vitomax 200 HW jest olejową/gazową wysokociśnieniową wytwornicą wody gorącej dla dopuszczalnych temperatur zasilania ponad 100°C, dopuszczalne nadciśnienie robocze 6,5, 8, 10, 13 wzgl. 16 bar (wyższe nadciśnienia robocze, do 25 bar – na zapytanie) – typowy kocioł do stosowania w ciepłowniach i zakładach przemysłowych: - typ M236 - znamionowa moc cieplna: 375 do 2090 kW - typ M234 - znamionowa moc cieplna: 2600 do 14000 kW

Najlepszy polski kocioł olejowo/gazowy

Lucyna

Ceneo.pl

Czas to pieniądz - Dotyczy to w szczególności zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, w których od nowych centrali grzewczych oczekuje się często natychmiastowej gotowości do pracy, tak aby na czas dostarczyć ciepło wymagane do produkcji. Gotowe wyposażenie do zabezpieczenia przy temperaturze 120°C redukuje nakład projektowy i oszczędza koszty. Chłodzone wodą przepusty palnika sprawiają, że osuszanie wymurówek staje się zbędne, co znacząco skraca czas uruchomienia. Firma Viessmann może w razie potrzeby dodatkowo dostosować wymagane komponenty instalacji do wytycznych użytkownika instalacji.

  • Kocioł trzyciągowy o niskim obciążeniu komory spalania (< 1,3 MW/m3) – dzięki temu spalanie niskoemisyjne z niskimi emisjami tlenków azotu.
  • Oszczędny w zużyciu energii – sprawność kotła wynosi do 91%, zależnie od temperatury zasilania. Zwiększenie wykorzystania energii można podwyższyć przez przyłączenie ekonomizera kondensacyjnego Vitotrans 333.
  • Nieznaczne straty wypromieniowania dzięki wielowarstwowej izolacji cieplnej grubości 120 mm, izolowanemu czopuchowi i chłodzonej wodą ścianie przedniej.
  • Dopuszczenie wg europejskiej dyrektywy dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG lub przepisów krajowych.
  • Niskie opory przepływu strony spalin dzięki konwekcyjnej powierzchni grzewczej z rur płomieniówkowych o dużej średnicy.
  • Wysoka dogodność serwisu dzięki chłodzonym wodą przewałom bez wymurówki i dużym drzwiom wyczystkowym.
  • Wysuwny wózek palnika, jako osprzęt dla kotłów do 6500 kW, ułatwia prace konserwacyjne i regulacyjne przy palniku.
  • Przystosowany do chodzenia pomost górny w zakresie dostawy – ułatwia montaż i konserwację i chroni izolację kotła przed uszkodzeniami.
  • Wstawka zasilania do zamontowania armatury pomiarowej, regulacyjnej i zabezpieczającej – w zakresie dostawy.

Szafka sterownicza Vitocontrol umożliwia wysterowanie wszystkich urządzeń regulacyjnych i sterujących kotła. Ponadto można, przez zastosowanie odpowiednich komponentów, wyposażyć kocioł do automatycznego, bezobsługowej eksploatacji z 24- wzgl. 72-godzinnym cyklem nadzoru wg TRD 604.

Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i długa żywotność dzięki obszernemu płaszczowi wodnemu i dużym odstępom płomieniówek. Odstępy płomieniówek przewyższają wymagania minimalne dyrektywy FDBR. Ponadto duża pojemność cieplna zapewnia dobrą cyrkulację wewnętrzną i pewne przekazywanie ciepła.