Viessman Vitomax 200-HS

Vitomax 200 HS jest olejową/gazową wytwornicą pary wysokoprężnej, odpowiadającą grupie IV wg rozporządzenia o kotłach parowych i przepisów TRD, dopuszczalne nadciśnienie robocze 6 , 8, 10, 13 wzgl. 16 bar (wyższe nadciśnienia robocze, do 25 bar – na zapytanie). Trzyciągowy układ kotła z niskim obciążeniem komory spalania zapewnia przy tym niskie emisje substancji szkodliwych. - typ M237 - wydajność pary: 0,5 do 3,8 t/h - typ M235 - wydajność pary: 4,0 do 25,0 t/h

Wymieniałem stary model na nowy i zero problemów z przyłączami oraz działaniem

pozytyw

Ceneo.pl

Wysokociśnieniowy kocioł parowy Vitomax 200-HS to z pewnością trafny wybór w przypadku dużych zakładów, m.in. w przemyśle spożywczym, przemyśle nawozów, materiałów budowlanych, napojów, przemyśle papierniczym, chemicznym i farmaceutycznym, ale także szpitali i rafinerii. Kocioł dostarcza parę w trybie ciągłym w zakresie mocy od 0,5 do 4 t/h. Jego ciśnienie robocze sięga od 6 do 25 bar. Dzięki bocznemu umiejscowieniu rury palnika udało się stworzyć kompaktowy kocioł, spełniający wymogi skutecznej produkcji pary.

  • Wysokie bezpieczeństwo eksploatacji i długa żywotność dzięki obszernemu płaszczowi wodnemu i dużym odstępom płomieniówek. Odstępy płomieniówek przewyższają wymagania minimalne dyrektywy FDBR. Ponadto duża pojemność cieplna zapewnia dobrą cyrkulację wewnętrzną i pewne przekazywanie ciepła.
  • Duża przestrzeń pary i duża powierzchnia odparowania oraz zintegrowany odkraplacz podwyższają jakość pary.
  • Kocioł trzyciągowy o niskim obciążeniu komory spalania (< 1,3 MW/m3) – dzięki temu spalanie niskoemisyjne z niskimi emisjami tlenków azotu.
  • Nieznaczne straty wypromieniowania dzięki wielowarstwowej izolacji cieplnej grubości 120 mm, izolowanemu czopuchowi i chłodzonej wodą ścianie przedniej.
  • Oszczędny w zużyciu energii – sprawność kotła wynosi do 91%, zależnie od nadciśnienia roboczego.
  • Dopuszczenie wg europejskiej dyrektywy dla urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG lub przepisów krajowych.
  • Niskie opory przepływu strony spalin dzięki konwekcyjnej powierzchni grzewczej z rur płomieniówkowych o dużej średnicy.
  • Wysoka dogodność serwisu dzięki chłodzonym wodą przewałom bez wymurówki i dużym drzwiom wyczystkowym.
  • Wysuwny wózek palnika, jako osprzęt dla kotłów do 6500 kW, ułatwia prace konserwacyjne i regulacyjne przy palniku.
  • Przystosowany do chodzenia pomost górny w zakresie dostawy – ułatwia montaż i konserwację i chroni izolację kotła przed uszkodzeniami.

Odstępy między płomieniówkami, odstępy płomieniówek od płaszcza i od rury palnika są wyraźnie większe niż odstępy wymagane. W ten sposób uzyskano wyraźną redukcję siły poprzecznej, oddziałującej na dno kotła po stronie czołowej wskutek różnej rozszerzalności liniowej płomieniówek i rury palnika.

Kotwy narożne kotła są zawsze montowane parami. Dzięki temu rozkładają się siły działające w podzespole, następuje redukcja naprężenia i wydłużenie żywotności..

Podgrzewanie wody zasilającej w kombinacji z wymiennikiem ciepła spaliny/woda (na zapytanie). Wzrost wykorzystania energii nawet do 5%.

Szafka sterownicza Vitocontrol umożliwia wysterowanie wszystkich urządzeń regulacyjnych i sterujących kotła. Ponadto, przez zastosowanie odpowiednich komponentów, można wyposażyć kocioł do automatycznego, bezobsługowego ruchu z 24- wzgl. 72-godzinnym cyklem nadzoru wg TRD 604.