Viessman Vitomax 100

Vitomax 100 jest kotłem wodnym niskotemperaturowym dla dopuszczalnej temperatury zasilania do 100°C do pracy z podwyższoną temperaturą wody kotłowej; dopuszczalne nadciśnienie robocze 8 bar, znamionowa moc cieplna: 650 do 2000 kW (typ M155).

Oszczędny w zużyciu energii. Sprawność znormalizowana: 95%. Zwiększenie sprawności znormalizowanej nawet do 10% przez przyłączenie ekonomizera kondensacyjnego Vitotrans 333 ze stali szlachetnej.

  • Kocioł grzewczy z nawrotną komorą spalania i niskim obciążeniem komory spalania ( < 1,2 MW/m3 ) – niskoemisyjne spalanie z małymi emisjami tlenków azotu.
  • Brak wymogu zapewnienia minimalnego przepływu wody kotłowej – obszerny płaszcz wodny i duża pojemność wodna zapewniają dobrą cyrkulację wewnętrzną i pewne odprowadzanie ciepła – uproszczenie układu hydraulicznego.
  • Zbędne dodatkowe wstawki przyłączeniowe na zasilaniu: wszystkie króćce wymagane dla osprzętu znajdują się na samym kotle.
  • Niskie opory przepływu strony spalin, dzięki konwekcyjnym powierzchniom grzewczym z obszernymi płomieniówkami.
  • Łatwość i wygoda przy wykonywaniu prac serwisowych dzięki chłodzonym wodą przewałom bez wymurówki i dużym drzwiom wyczystkowym