Viessman Vitocell 340-M

Vitocell 340-M jest kombinacją zasobnika buforowego wody grzejnej z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej. Łączy w sobie kilka funkcji: przygotowany jest do przyłączenia wielu źródeł ciepła - obok olejowego lub gazowego kotła grzewczego można również przyłączyć kocioł na paliwo stałe, pompę ciepła i kolektory słoneczne.

  • Vitocell 340-M - kombinacja zasobnika buforowego wody grzejnej z podgrzewaczem c.w.u.
  • Dla instalacji grzewczych z wieloma źródłami ciepła. Nadający się zwłaszcza do systemów solarnych Viessmann do podgrzewu c.w.u. i wspomagania ogrzewania.
  • Przyłącza na różnych wysokościach umożliwiają stosowanie źródeł ciepła różnego rodzaju, np. kotła na paliwo stałe lub pompy ciepła.
  • Powierzchnia rury falistej wężownicy falistej zapewnia optymalne przekazywanie ciepła i wysoką intensywność podgrzewu wody użytkowej.

Niewielkie zapotrzebowanie miejsca i mała pracochłonność montażu - Vitocell 340-M jest jednocześnie podgrzewaczem c.w.u. i zasobnikiem wody grzejnej.

Przy stosowaniu systemów solarnych dostępna jest jako osprzęt termostatyczna armatura mieszająca. Ogranicza ona temperaturę c.w.u. na wyjściu z podgrzewacza.

Demontowalna izolacja cieplna ułatwia transport podgrzewacza do kotłowni.