Viessman Vitocell 160-E

Vitocell 160-E jest kombinacją zasobnika buforowego wody grzejnej z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej. Łączy on w sobie kilka funkcji: przygotowany jest do przyłączenia wielu źródeł ciepła - obok olejowego lub gazowego kotła grzewczego można również przyłączyć kocioł na paliwo stałe, pompę ciepła i kolektory słoneczne. System tzw. ładowania warstwowego objętości zasobnika, zwiększa efektywność pracy instalacji solarnej.

  • Uproszczona instalacja dzięki wbudowanemu solarnemu wymiennikowi ciepła. Nie ma potrzeby instalacji dodatkowej pompy.
  • Optymalizacja rozmieszczenia przyłączy służących do podłączenia kilku wytwornic ciepła, włącznie z pompami ciepła i kotłami na paliwo stałe.
  • Możliwość integracji z elektrycznym ogrzewaniem dodatkowym.
  • Zwiększenie uzysku solarnego dzięki dodatkowemu systemowi ładowania warstwowego – umożliwia on przyspieszone wykorzystanie energii solarnej w górnej części zasobnika.
  • Moduł świeżej wody do higienicznego podgrzewu wody użytkowej działający na zasadzie przepływowego podgrzewacza wody, dostępny jako wyposażenie dodatkowe.
  • Zestaw przyłączeniowy z Solar-Divicon do montażu na Vitocell, dostępny jako wyposażenie dodatkowe.
  • Vitocell 160-E - kombinacja zasobnika buforowego wody grzejnej z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej.
  • Dla instalacji grzewczych z wieloma źródłami ciepła. Nadający się zwłaszcza do systemów solarnych Viessmann do podgrzewu c.w.u. i wspomagania ogrzewania.
  • Przyłącza na różnych wysokościach umożliwiają stosowanie źródeł ciepła różnego rodzaju, np. kotła na paliwo stałe lub pompy ciepła.
  • Specjalna konstrukcja wężownicy grzewczej po stronie solarnej zapewnia warstwowy sposób ładowania objętości wody grzewczej zasobnika.

Ładowanie warstwowe zasobnika przyspiesza schładzanie dolnej strefy, dzięki czemu instalacja solarna ma większe możliwości oddawania ciepła. Jednocześnie przyspieszone jest podgrzewanie górnej strefy wody w zasobniku, co podwyższa komfort podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

Powierzchnia rury falistej wężownicy nierdzewnej zapewnia optymalne przekazywanie ciepła i wysoką intensywność podgrzewu wody użytkowej

Niewielkie zapotrzebowanie miejsca i mała pracochłonność montażu - Vitocell 160-E jest jednocześnie podgrzewaczem c.w.u. i zasobnikiem wody grzejnej.

Przy stosowaniu systemów solarnych dostępna jest jako osprzęt termostatyczna armatura mieszająca. Ogranicza ona temperaturę c.w.u. na wyjściu z podgrzewacza.