Viessman Vitocell 140-E

Vitocell 140-E jest kombinacją zasobnika buforowego wody grzejnej z podgrzewaczem ciepłej wody użytkowej. Łączy w sobie kilka funkcji: przygotowany jest do przyłączenia wielu źródeł ciepła - obok olejowego lub gazowego kotła grzewczego można również przyłączyć kocioł na paliwo stałe, pompę ciepła i kolektory słoneczne.

  • Uproszczona instalacja dzięki wbudowanemu solarnemu wymiennikowi ciepła. Nie ma potrzeby instalacji dodatkowej pompy.
  • Optymalizacja rozmieszczenia przyłączy służących do podłączenia kilku wytwornic ciepła, włącznie z pompami ciepła i kotłami na paliwo stałe.
  • Możliwość integracji z elektrycznym ogrzewaniem dodatkowym.
  • Moduł świeżej wody do higienicznego podgrzewu wody użytkowej działający na zasadzie przepływowego podgrzewacza wody, dostępny jako wyposażenie dodatkowe.
  • Zestaw przyłączeniowy z Solar-Divicon do montażu na Vitocell, dostępny jako wyposażenie dodatkowe.
  • System montażowy Fastfix przyspiesza i upraszcza montaż.
  • Vitocell 140-E - kombinacja zasobnika buforowego wody grzejnej z podgrzewaczem c.w.u.
  • Dla instalacji grzewczych z wieloma źródłami ciepła. Nadający się zwłaszcza do systemów solarnych Viessmann do podgrzewu c.w.u. i wspomagania ogrzewania.
  • Przyłącza na różnych wysokościach umożliwiają stosowanie źródeł ciepła różnego rodzaju, np. kotła na paliwo stałe lub pompy ciepła.
  • Powierzchnia rury falistej wężownicy falistej zapewnia optymalne przekazywanie ciepła i wysoką intensywność podgrzewu wody użytkowej.

Niewielkie zapotrzebowanie miejsca i mała pracochłonność montażu - Vitocell 140-E jest jednocześnie podgrzewaczem c.w.u. i zasobnikiem wody grzejnej.

Przy stosowaniu systemów solarnych dostępna jest jako osprzęt termostatyczna armatura mieszająca. Ogranicza ona temperaturę c.w.u. na wyjściu z podgrzewacza.

Demontowalna izolacja cieplna ułatwia transport podgrzewacza do kotłowni.

Vitocell 140-E Typ SEIA, 400 l: B Vitocell 140-E Typ SEIB, 400 l: B