Viessman Vitocell 100-L

Vitocell 100-L tworzy wraz z dostępnym oddzielnie, jako wyposażenie dodatkowe, wymiennikiem Vitotrans 222 (80, 120 i 240 kW) system ładowania zasobnika służący do podgrzewu wody użytkowej. Zestaw wymiennika ciepła składa się z płytowego wymiennika ciepła, armatury i pomp.

Przy ograniczonej przestrzeni, ze względu na to, że system zasilania zasobnika może przekazywać wysoką moc.

  • Zabezpieczona przed korozją komora zasobnika ze stali z emaliowaną powłoką Ceraprotect
  • Dodatkowo ochronę katodową zapewnia anoda magnezowa, tytanowa anoda ochronna wchodzi w skład wyposażenia dodatkowego
  • Łatwe ustawienie dzięki zdejmowanej izolacji cieplnej
  • Niewielkie straty ciepła dzięki wysokogatunkowej, pełnej izolacji cieplnej
  • W ramach wyposażenia dodatkowego grzałka elektryczna i lanca do zastosowania w połączeniu z pompami ciepła
  • W połączeniu z zestawem wymiennika ciepła Vitotrans 222 (wyposażenie dodatkowe) jako system ładowania zasobnika nadaje się szczególnie do zastosowania w kombinacji z kotłami kondensacyjnymi
  • Dokładne ładowanie zasobnika również przy pracy z płynną regulacją temperatury na zasilaniu
  • Z wysokowydajną pompą ładującą zasobnika i pompą wody grzewczej oraz kompletną izolacją cieplną

W ramach wyposażenia dodatkowego dostępne są też zawory mieszające, regulatory temperatury oraz regulator Vitotronic 200-H typ HK1B lub HK3B. Kompletny system zaleca się wykorzystywać do następujących celów bądź w następujących warunkach: W obiegach grzewczych, które wymagają niższych temperatur na powrocie lub w których temperatury na powrocie są ograniczone, np. w sieci ciepłowniczej lub kotłach kondensacyjnych. Z powodu dużej różnicy temperatur po stronie wody użytkowej, po stronie wody grzewczej występuje niska temperatura na powrocie; wpływa to korzystnie na wysoki stopień kondensacji w instalacjach, w których stosowana jest technologia kondensacyjna.

Przy dużej pojemności zasobnika, gdy ładowanie i odbiór mają miejsce w różnym czasie, np. pobór wody w godzinach szczytu w szkołach, obiektach sportowych, szpitalach, koszarach, budynkach socjalnych, domach wielorodzinnych itd.

Przy krótkoterminowym obciążeniu szczytowym, tzn. przy dużych ilościach pobieranej wody i zróżnicowanych czasach dogrzewu, np. podgrzew wody użytkowej w krytych basenach, obiektach sportowych, zakładach przemysłowych, rzeźniach itp.

Oczywiście powietrze nawiewane może być podobnie jak to się dzieje w klasycznych układach wstępnie dogrzewane w wymienniku gruntowym, jednak wtedy konieczne jest częste czyszczenie wymiennika (szczególnie w okresie letnim gdy na jego ściankach wykrapla się woda), co z uwagi na utrudniony do niego dostęp jest kłopotliwe do przeprowadzenia.