Kotły gazowe

  • Regulatory Vitotronic 150, 200 i 300 stanowią program regulatorów, skrojony na miarę każdej potrzeby - od prostej instalacji grzewczej, do najbardziej wyszukanych systemów grzewczych.
  • Wszystkie kotły grzewcze Vitola oparte są na jednolitej płycie montażowej. Upraszcza to znacznie instalowanie, obsługę konserwację i serwis.
  • P Wszystkie palniki Viessmann Unit są fabrycznie sprawdzane komputerowo na gorąco i regulowane na moc kotła.
  • Obszerny program podgrzewaczy pojemnościowych c.w.u. Vitocell oferuje ekonomiczny komfort korzystania z ciepłej wody użytkowej dla każdego zastosowania i każdych wymagań.
  • Dla wszystkich regulatorów Viessmann dostępne są odpowiednie jednostki zdalnej obsługi Vitotrol. Umożliwiają one łatwe kontrolowanie instalacji grzewczej prosto z mieszkania.
  • Rozdzielacz obiegu grzewczego Divicon jest już kompletnie zmontowany i dlatego daje się szybko zainstalować. Kompletny rozdzielacz mały z zespołem bezpieczeństwa i okładzinami izolacyjnymi. Kombinowane urządzenie powietrza dodatkowego Vitoair utrzymuje komin w stanie suchym, oszczędzając w wielu wypadkach konieczność renowacji komina.